Het MakeTech Platform is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie in Midden-Limburg en de gemeente Cranendonck (oftewel de Keyport regio). Tot de maak-industrie behoren bedrijven, die als kern-activiteit hebben het transformeren of assembleren van een- of meerdere uitgangsmaterialen (grondstoffen en- of half-fabrikaten) tot een ander- of andersoortig produkt of half-fabrikaat.

Het platform wil contacten tussen ondernemers faciliteren, kennisuitwisseling en samenwerking stimuleren. De ondernemer kan hier zakelijk maar ook persoonlijk voordeel mee doen. Dat kan bijvoorbeeld door het bundelen van hun krachten om te komen tot een verbetering van het arbeidsaanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarnaast organiseert het MakeTech Platform regelmatig bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken waar leden elkaar ontmoeten, kennis kunnen verwerven en ervaringen uitwisselen. Op donderdag 16 november brengt het MakeTech Platform een bezoek aan BlueTea.

BlueTea raakt bijzonder geïnspireerd door de regionale maakindustrie omdat haar focus zich met name richt om bij de huidige technologische ontwikkelingen een brug te slaan tussen de theorie en praktijk. De snelle marktontwikkelingen kunnen niet meer gestopt worden maar is tevens een van de grootste uitdagingen voor de maakindustrie. Hoe en wanneer train ik mijn medewerkers en is “de praktijk” voldoende beschikbaar (?) of voldoende veilig (?) of mogen er fouten gemaakt worden (?) of sterker nog: mag er iets stuk gaan (?)…

Relevante vragen, serieuze uitdagingen en wellicht ligt de oplossing letterlijk en figuurlijk dichterbij dan men denkt!!!

BlueTea kijkt uit naar een interessante en inspirerende middag in het centrum van de Keyport regio! De leden van het MakeTech Platform kunnen zich hier aanmelden.