Alhoewel ik maar weinig organisaties ken die geen aandacht aan veiligheid besteden, bekruipt mij het gevoel dat veiligheid soms een moetje is. Zo nam ik recentelijk deel aan een bedrijfsbezoek van een groot chemieconcern en enthousiast pratend met medebezoekers miste ik de gelikte introductievideo die volgens onze gastheer op indrukwekkende wijze tot stand gekomen is. Na afloop van dit verplicht bioscoopbezoekje werd ons gevraagd op een vijftal vraagstellingen te reageren en – wellicht door de subjectieve vraagtelling – kon ik tot genoegen van mijn gastheer alle vragen correct beantwoorden. Of ik hiermee mijn eigen veiligheid en de veiligheid van mijn medebezoekers kan waarborgen? Ik waag het te betwijfelen… maar ik kan hard rennen 😉

Hoe besteedt uw organisatie aandacht aan de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers of (sub)contractors? Wordt er specifiek aandacht besteed aan dit onderwerp bij de introductie of komt het misschien aan de orde als subhoofdstuk binnen een bedrijfstraining? En hoe krijgt u veiligheid op de juiste manier tussen de oren?

BlueTea kan het veiligheidsbesef van uw medewerkers vergroten zonder trainingsmanagers enorm te belasten of een productieproces stil te leggen. Hiervoor implementeert BlueTea belangrijke praktijksituaties voor uw bedrijf implementeren in een serious game of virtuele simulaties. Hiermee wordt de leerdrempel verlaagd en het leerrendement verhoogd. Spelelementen in de training dagen de medewerkers (of klanten/leveranciers) immers uit tot het zelfstandig herhalen van de computersimulatie. Dit maakt een gedragsverandering – want daar spreken we toch concreet over – intensiever en effectiever.